WordPress 5.1 – с нотификация за неактуални PHP версии

WordPress 5.1 е  вече тук, а музикантът за нея е Бети Картър. В тази версия има много подобрения и поправки, но една от новостите се отличава значително, защото от нея ще зависи дали сайтът ще е максимално сигурен и бърз.

Ако още не сте обновили сайта до WordPress 5+, сега е удобен момент за тестове с версия 5.1. В тази версия са приложени множество поправки на блок редактора (Gutenberg), както и множество оптимизации на работата му.

От тази версия 5.1 се задава промяна във възприемането на WordPress. Системата вече няма да се представя като чисто и просто платформа за блогване, но като всестранна платформа за публикуване. Или поне на тази мисъл ни навежда извършената промяна във файловете на системата. Стринговете (текст) в системните файлове на WordPress, съдържащи думите blogging и blog са сменени с publishingи site (пример файл wp-config-sample.php: Happy publishing.).

Ето интересните и важни новости, които идват в WordPress 5.1.

WordPress и PHP версията, използвана от сайта

WordPress е приложение, написано на скриптовия език PHP. Изпълнението на PHP кода задвижва WordPress. Този скриптов език също има версии, подобно на WordPress. Всяка следваща нова PHP версия е по-добра, по-бърза и по-сигурна от предишните. Когато WordPress работи с нова версия на PHP, той използва всички подобрения и защити в тази версия. Най-новите версии на PHP са с активна поддръжка и получават поправки и подобрения в сигурността си. Всички други версии като 7.0, 5.6 и останалите, са стигнали своя край на (полезен) живот или EOL (End Of Live), и не получават обновления на сигурността.

За да повишите сигурността и бързината на сайта си, ако той използва WordPress версия 5+, активирайте PHP версия 7+.

Нотификация за обновяване на PHP версията

В новата версия 5.1 на WordPress е добавена функционалност за засичане на използваната от сайта PHP версия. Ако сайтът използва версия на PHP по-ниска от 5.6, на таблото в администрацията ще се покаже предупредително съобщение, с насока за активиране на по-нова версия на PHP.

PHP Update Required нотификация в администрацията на WordPress 5.1

Засичането и нотификацията за стара версия на PHP е само част от глобалната инициатива – проект Site Health към WordPress. Този проект има за цел да окуражи, по положителен и разбираем начин, добрата поддръжка на сайтовете. Към тази инициатива се включват още няколко проекта. Единият проект е Servehappy, който ще обучи администраторите за важността сайтовете им да използват най-новите и сигурни версии на PHP. Другият проект е Tide, който има за цел да помогне на потребителите да взимат по-добри решения за плъгините и темите, които инсталират или създават.

Защита от инсталиране на плъгини, които не работят с PHP версията на сайта

Добавената защита от инсталиране на плъгини, които няма да работят с използваната от сайта PHP версия, е още една завършена задача към проекта Servehappy (и глобалния проект Site Health). От WordPress 5.1 в списъка с плъгини бутонът за инсталиране е неактивен за тези, които имат изискване за по-нова PHP версия от тази, използвана от сайта.

Защита от инсталиране на плъгин, който не работи с PHP версията, използвана от сайта

WordPress 5.1- Още интересни новости в 5.1

Блок редакторът на WordPress (Gutenberg)

Новият редактор в WordPress вече се нарича само Block Editor (блоков редактор, блок редактор), вместо Gutenberg.

В WordPress 5.1 блок редакторът е с много подобрения. Най-важните са в производителността, бързината и оптимизацията на функционирането му – по-бързо въвеждане на текста, по-бързо изобразяване на елементите и данните в тях, оптимизация на мобилното представяне, поправки на голямо количество бъгове и много други.

Освен подобренията по редактора, помощната документация за него е подобрена и допълнена. Много полезна информация, свързана с редактора, е добавена като например упътване как се използва JavaScript кода в средата на WordPress: Getting Started with JavaScript.

Още новости и подобрения

  • Обновени стилове и променени думи в системните файлове (PHP, HTML) 
    В администрацията на WordPress има подобрения по стила, които може да се видят в списъците с елементи, например бутоните за навигация на страниците. Във файловете на системата е сменена думата “blogging” с “publishing”, както и “blog” със “site”.
  • Cron API (системата за крон задачи на WordPress) 
    В системата за отложени задачи има промени, подобрения и нови функции за обработка на задачите.
  • Multisite Metadata (мултисайт метаданни) 
    В WordPress 5.1 е добавена нова таблица (wp_blogmeta) в базата данни, за съхранение на допълнителна информация, свързана с отделните сайтове в Мултисайт.
  • Подробен списък на новостите: WordPress 5.1 Field Guide.

Източник: superhosting.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *